ردمی نوت دو نسل در سال عرضه خواهد شد

  • از

مدیرعامل ردمی تأیید کرد که در آینده این شرکت دو نسل از دستگاه‌های ردمی نوت را به‌ بازار عرضه خواهد کرد و استراتژی جدید با رونمایی سری ردمی نوت ۱۱ آغاز خواهد شد. ردمی دلیل اینکار را پاسخ به نیاز تمام مشتریان عنوان کرده است.